Češi jsou mistři ve třídění odpadu, pravidelně to dělají tři čtvrtiny obyvatel


Češi se v roce 2023 znovu ukázali jako uvědomělí občané, kteří pravidelným tříděním aktivně přispívají k zelenější budoucnosti. Podle zprávy společnosti Eko-kom loni každý člověk vytřídil průměrně 75,6 kilogramu odpadu. 

Třídění odpadu se stalo běžnou praxí pro tři čtvrtiny obyvatel Česka. Toto chování není jen trendem, ale nezbytným krokem k udržitelnosti. Každý z nás může přispět tím, že správně třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony a kovy. V roce 2023 každý obyvatel ČR vytřídil:

  • 22,5 kg papíru
  • 17,1 kg plastu
  • 14,6 kg skla
  • 0,4 kg nápojových kartonů
  • 21 kg kovů

V České republice máme téměř milion barevných popelnic na třídění, které jsou rozmístěny tak, že průměrná vzdálenost k nim je méně než 100 metrů. Kromě těchto popelnic mohou lidé využívat sběrné dvory nebo výkupny druhotných surovin.

Které zásady nás dovedou k zelenější budoucnosti?

  • Třídění odpadu: Pokračujte v třídění a vzdělávejte se o tom, co a kam správně patří. Každý správně vytříděný kilogram odpadu má pozitivní dopad.
  • Snižování odpadu: Volte produkty s minimálním nebo recyklovatelným obalem. Podporujte firmy, které se zaměřují na udržitelnou výrobu.
  • Znovu použitelné obaly: Používejte látkové tašky, znovu použitelné lahve a krabičky na jídlo.
  • Kompostování: Pokud máte možnost, kompostujte organický odpad. Kompostování snižuje množství odpadu a vytváří cenný materiál pro zahradničení.

+ There are no comments

Add yours