Re, Up, Down! Jaké druhy znovuvyužití materiálu máme k dispozici?


Recyklace, upcyklace, downcyklace. To nejsou jen hrátky se slovy, ale termíny, které souvisí se znovuvyužitím “odpadu”. Recyklace je z této trojice asi nejznámější, ale upcyklace i downcyklace se též dostávají do obecného povědomí. Pojďme si tedy říct, jaký je v nich rozdíl a k čemu slouží.

Recyklace znamená použití zdroje v tzv. kruhu. Daný materiál se tak používá znovu a znovu ve své původní podobě, bez větší změny. Recyklace se dá dobře využít například u hliníku, který lze používat desítky let. Je skvělé ho recyklovat, protože se snadno filtruje ve sběrných stanicích a snadno se znovu používá. Vůbec nejtypičtějším příkladem je ale recyklace skleněných lahví – buď formou zpětného výkupu, anebo využitím zelených kontejnerů, ze kterých lahve i jiné skleněné výrobky putují na zpracování a vyrábí se z nich opět sklo.  Zelené kontejnery najdete v Praze v blízkosti vašeho bydliště, počty kontejnerů jsou totiž odvozeny od počtu obyvatel příslušných městských částí. Kontejnery  a jejich svoz zajišťují Pražské služby, a pokud si nejste jistí, kde najdete nejbližší sběrné místo, můžete využít šikovnou mapu kontejnerů.

Pojem recyklace se ale bohužel často nesprávně užívá. Například pokud jde o znovupoužití PET lahví například v podobě oblečení, výplně do oblečení nebo jako izolant, jde už o tzv. upcyklaci.

Jednoduše se dá říct, že upcyklace používá jistý materiál k výrobě jiného výrobku. Jak už bylo zmíněno výše, PET lahve se dají využít například pro výrobu polyesterových triček nebo svetrů. Takový výrobek má mnohem delší životnost oproti jednorázovým plastům a tedy jeho hodnota “vzrůstá”. Materiál získává přidanou hodnotu.

Naproti tomu, downcyklace naopak hodnotu materiálu snižuje. Downcyklace se často používá pro výrobu obalových materiálů apod. Pojem se ale často zaměňuje právě za recyklaci. Downcyklovaný výrobek totiž postupem času ztrácí svoji kvalitu a hodnotu. Nejznámějším příkladem bude tzv. “recyklace papíru”. Jde ve skutečnosti ale o downcyklaci.

Je důležité zdůraznit, že downcyklace není nutně špatná. Problémem je, že značky ji často zaměňují za recyklaci. Recyklace je totiž ekologičtější volba pro planetu a proto se toho snaží značky využít ve své reklamě.

A jako vždy je nutné připomenout, že vůbec nejekologičtějším způsobem je netvořit zbytečný odpad a svojí spotřebitelskou volbou ovlivňovat trh směrem k udržitelnější budoucnosti.

Zdroje:

https://www.bag-affair.com/upcycling-vs-recycling-vs-downcycling/

https://www.trideniodpadu.cz/jak-se-recykluje-sklo

+ There are no comments

Add yours