Harampádí k popelnici nepatří


Poklady z pražských půd a sklepů se stále objevují u popelnic nebo u stání na tříděný odpad. Uklízecí čety tak každý rok odklidí tisíce tun volně pohozených předmětů. Pro nepotřebné věci jsou zde sběrné dvory nebo kontejnery. V případě funkčních věcí stojí za zvážení jejich odložení v re-use centru.

Nelichotivá statistika o množství odloženého odpadu u popelnic a kontejnerových státní ukazuje, kolik lidí věří tomu, že se o odpad postarají popeláři. „To není pravda. Nemají to v popisu práce, nadměrné kusy odpadu ani odvézt nemohou z technologických a časových důvodů,“ náš tiskový mluvčí Radim Mana a pokračuje: „Na druhou stranu roste podíl těch, kteří navštěvují sběrné dvory.“

Loni byla jejich návštěvnost rekordní. Celkem je navštívilo 212 802 lidí. To se podepsalo i na množství odevzdaného odpadu. „V druhém pandemickém roce skončilo na sběrných dvorech 40 416 tun odpadu. Nejčastěji šlo o starý nábytek, vysloužilé spotřebiče, stavební suť z drobných rekonstrukcí, a podobně,“ pokračuje Mana.

Pražané nejvíce odhazovali objemný odpad. Toho loni na sběrných dvorech skončilo 18 110 tun. Následoval stavební odpad z drobných domácích rekonstrukcí. Toho bylo 12 257 tun a trojici nejčastěji odkládaných komodit uzavírá 5 077 tun dřeva.

Co mohu odnést do sběrného dvora? 

Sběrné dvory shromažďují komunální odpad, který se kvůli své velikosti buď nevejde do nádoby, nebo do ní nepatří. To jsou typicky vysloužilé spotřebiče, nebo nebezpečný odpad.

Dejte věcem druhou šanci

Od října 2020 fungují ve dvou pražských sběrných dvorech takzvané Re-Use pointy. Jejich cílem je předejít vyhazování věcí, které jsou ještě funkční a je tedy zbytečné, aby končily na skládce.  Často jde o drobné vybavení domácností, knihy, kočárky, nábytek, nebo jízdní kola.  „Předcházení vzniku odpadu a zakotvení principů oběhového hospodářství je součástí mé dlouhodobé pražské mise. Věřím, že i relativně malá změna našeho spotřebitelského chování může mít velký dopad. Re-Use pointy jsou dalším dílkem do velké skládačky známé jako oběhové hospodářství,“ dodává náměstek primátora Petr Hlubuček.

Ve sběrných dvorech lze odevzdat:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • stavební odpad (vytříděný bez jiných složek odpadů) do 1m3 za měsíc zdarma
 • dřevěný odpad
 • biologicky rozložitelný odpad
 • kovový odpad
 • vybrané nebezpečné odpady (baterie, léčiva, akumulátory, barvy, rozpouštědla atd.) *
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • jedlé oleje v umělohmotných obalech *
 • tonery (mohou odevzdávat lidé s trvalým bydlištěm v hlavním městě v SD Pod Šancemi a Zakrytá)
 • pneumatiky (za poplatek dle velikosti) *

*Neplatí pro SD Praha 6 Drnovská

Ve sběrných dvorech je zřízeno místo zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení. Mohou se zde odevzdat následující vyřazená elektrozařízení:

 • lednice
 • pračky
 • televize
 • rádia
 • sporáky
 • počítače
 • mikrovlnné trouby
 • zářivky
 • úsporné žárovky
 • výbojky

+ There are no comments

Add yours