Praha hlásí rekordní množství svezeného směsného i tříděného odpadu. Skokanem roku je bioodpad


Pražské svozové firmy v roce 2021 svezly 260 547 tun směsného odpadu. V nádobách na tříděný odpad skončilo přes 68 124 tun separovaného odpadu. To je nejvíc za posledních pět let. Nárůst je dán zejména zvyšující se popularitou svozu bioodpadu.

Papíru bylo v loňském roce svezeno bezmála 24 729 tun, žlutými nádobami umístěnými v metropoli prošlo 16 039 tun plastů a vytřídilo se 19 047 tun skla. „Vedle toho roste množství vyseparovaných nápojových kartonů, kovových obalů i bioodpadu. Toho do hnědých nádob Pražané odevzdali rekordních 6435 tun,“ říká náš tiskový mluvčí Radim Mana.

K dnešnímu dní se v Praze nachází 3 456 venkovních stanovišť na tříděný odpad, domovních je 2 623. Popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad mají Pražané k dispozici 122 000, nádob na tříděný odpad je téměř 24 300. Navíc se v metropoli nachází více než 18 000 nádob na bioodpad. Ty se ale nejsou na veřejných stanovištích, ale jsou umístěny dle přání objednavatele.

Popularita hnědých nádob roste

Celoplošný svoz bioodpadu byl v metropoli zaveden v roce 2020, před tímto datem bylo možné službu objednat komerčně. Obsah hnědých biopopelnic putuje do kompostáren v Praze či v blízkém okolí.

Za dva roky od zařazení separace bioodpadu do celopražského odpadového systému ho Pražané vytřídili téměř 11 000 tun. Od ledna letošního roku je možné si objednat hnědou nádobu bezplatně, což způsobilo značný zájem ze strany obyvatel metropole. Nových žádostí je od ledna 2022 evidováno přes 5 200.

Separace bioodpadu z pražských domácností je zásadní i podle náměstka primátora Petra Hlubučka. „Biologickou složku odpadu lze využít lépe než při jejím energetickém zpracování. Jde o cenný produkt, který je v kompostárnách využíván k výrobě přírodního hnojiva. Mám radost, že Pražané projevili o hnědé popelnice takový zájem a věřím, že se počty budou nadále zvyšovat,“ vysvětlil princip efektivního nakládání s odpady náměstek primátora.

Požár prodlouží obnovu spalovny

Malešické zařízení na energetické využití odpadu zasáhl koncem října požár. Ten poškodil dvě nové spalovací linky a prodloužil tak dokončení několikaleté rekonstrukce. Oprava požárem poškozených linek a s tím související plné obnovení provozu se odhaduje na konec letošního roku.

Zařízení přesto spaluje většinu svezeného odpadu z hlavního města. „V loňském roce jsme v ZEVO energeticky zpracovali 282 740 tun odpadu. To je zhruba o 5 000 tun méně než v předešlém roce. Důvodem poklesu je právě zmíněný požár,“ doplňuje Mana.

Množství směsného odpadu v Praze v letech 2017–2021 v tunách:

Rok Počet tun
2017  250 198
2018  253 801
2019 255 514
2020 257 754
2021 260 547

 Množství tříděného odpadu od občanů v Praze v letech 2017–2021 v tunách:

Papír Plast Sklo Nápojové kartony Kovové obaly Bioodpad Σ
2017 22 488 13 897 16 617 981 144 54 127
2018 23 602 14 689 17 396 1 000 262 56 949
2019 24 703 15 676 18 429 1 081 421 60 311
2020 23 947 15 458 18 437 1 120 629 4 995 64 587
2021 24 729 16 039 19 048 1 116 757 6 435  68 124

 

+ There are no comments

Add yours