ZEVO Malešice a ZEVO Plzeň v Chotíkově zahájily spolupráci


ZEVO Malešice na konci října postihl požár, který částečně poškodil dvě ze čtyř spalovacích linek, které jsou nadále odstaveny a čeká je dlouhodobá a nákladná oprava. Z důvodu omezení zpracovatelských kapacit je malá část pražského směsného komunálního odpadu (SKO) nově transportována do ZEVO Plzeň, které provozuje Plzeňská teplárenská. Jedná se o jednu soupravu se 30 tunami denně. V tamním zařízení dochází k energetickému využití odpadu, který by jinak putoval na skládky v okolí metropole. Tímto krokem se snažíme hledat řešení kapacitních omezení a zároveň naplňujeme hierarchii nakládání s odpady. V neposlední řadě tím testujeme případnou vzájemnou spoluprací při plánovaných odstávkách, ale i ojedinělých případných omezeních. Vzájemná spolupráce nebude mít žádný vliv na likvidaci odpadu ze samotné Plzně a Plzeňského kraje, pro které ZEVO Plzeň prioritně slouží.

Nejvíce zasažená třetí linka pražského ZEVO měla necelé dva měsíce do uvedení do provozu po generální rekonstrukci. Na lince probíhaly dokončovací práce a kompletace. Podle prvotních odhadů se škoda bude pohybovat v řádech nižších stovek milionů korun. Obnovení provozu na kapacitu před požárem předpokládáme ve druhé polovině příštího roku. Tím bude ukončen i návoz do chotíkovského zařízení.

Aktuálně je spolupráce nastavena tak, že denně z překladiště SKO Pražských služeb putuje do Chotíkova vozidlo s kontejnerovou nástavbou s obsahem 30 tun pražského směsného komunálního odpadu. Pokud bychom k tomuto řešení nepřistoupily a nenavázaly spolupráci, tak by na skládkách skončilo o 8 tisíc tun SKO více. „Jsem rád, že se nám podařilo domluvit se spalovnou ZEVO Plzeň a nemusíme tak odpad zbytečně skládkovat. Spalování je totiž rozhodně ekologičtější varianta,“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček.

Část směsného komunálního odpadu z Prahy, který není kde energeticky využít, přesto musí kvůli chybějícím zpracovatelským kapacitám putovat na skládky.

Energetické využití odpadu nadřazeno skládkovaní

V rámci odpadového hospodářství je nutné dodržovat hierarchii způsobu nakládání s odpadem, která jednoznačně upřednostňuje energetické využití oproti odstranění odpadů – skládkování. Naše spolupráce tak naplňuje principy cirkulární ekonomiky a přispívá k ochraně životního prostředí. Skládkovaný odpad totiž uvolňuje velké množství metanu, skleníkového plynu 21x horšího než oxid uhličitý. Skládkování odpadů bude čím dál tím dražší. Energetické využívání městských odpadů jak v Praze, tak i v Chotíkově navíc zásobí teplem a elektřinou veřejné sítě a šetří přitom primární paliva – například uhlí. Levněji a za podstatně přísnějších ekologických podmínek. 

Vzájemná spolupráce

Částečný odklon SKO do plzeňského zařízení byl logickým krokem nejen z logistických důvodu, ale také díky dlouhodobé vzájemné spolupráci. Společně se podílíme na projektu využití škváry a v minulosti jsme poskytly školení pro operátory z řad plzeňských kolegů. Na oplátku získal náš projektový tým, podílející se na generální obnově ZEVO Malešice (GOLEM), cenné informace o nové technologii ZEVA Plzeň. Díky této nově nastavené kooperaci si otestujueme možnou součinnost během pravidelných technologických odstávek nebo neočekávaných výpadků. Množství skládkovaného odpadu v Praze a v Plzni by tak v následujících letech mohlo být sníženo řádově o jednotky tisíc tun ročně. To pomůže nejen životnímu prostředí, ale i peněženkám obyvatel obou měst.

+ There are no comments

Add yours