Čeští vědci zkouší recyklovat beton z demolic


Jak jistě víte, tak současným globálním trendem je minimalizace jakéhokoliv odpadu. Málokdo už ale ví, že více než polovina veškerých odpadů v České republice vzniká ve stavebnictví. Tento obor je navíc nesmírně závislý na omezených zdrojích nerostných surovin, kterých spotřebovává více než ostatní průmyslové obory dohromady. Díky tomu má stavebnictví také obrovský dopad na životní prostředí. Logickým řešením je tedy recyklace stavebního odpadu.

V současnosti se již některé části stavebního odpadu z demolic recyklují, doposud byl ale problém se zpracováním jemných frakcí, které jsou menší než jeden milimetr. A právě na tyto miniaturní části se zaměřila skupina vědců z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v čele s docentem Pavel Tesárkem.

Vědci tyto jemné frakce betonu upravili takzvaným mikromletím do podoby zrn, která jsou až tisíckrát menší než jeden milimetr. Tato vzniklá moučka pak vykazovala nejen parametry mikroplniva, ale v jisté míře i pojiva, takže ji vědci mohli začít přetvářet v něco využitelného.

Pojivové schopnosti vzniklé hmoty mohou například nahradit funkci takzvaného portlandského cementu, který je nejvíce používaným druhem cementu při výrobě betonu a malty. To by přineslo výrazný benefit pro životní prostředí, neboť jeho výroba zanechává značnou ekologickou stopu.

Výroba každé tuny cementu totiž vede k uvolnění jedné tuny oxidu uhličitého do ovzduší. A vzhledem k tomu, že se každoročně na celém světě vyrobí zhruba 2,5 miliardy tun cementu, tak by jeho nahrazení tímto novým recyklátem mělo skutečně masivní pozitivní dopad.

Součastí výzkumu byl také vývoj softwaru, který dokáže z mikroskopického snímku betonového odpadu vyhodnotit, zda bude vhodný k recyklaci. „Ideální by bylo zmapovat si budovu předtím, než dojde k její demolici, změřit si materiály a přímo pro ně pak navrhnout novou aplikaci,“ říká Pavel Tesárek.

Zdroje:

https://gacr.cz/mikromlety-recyklovany-beton-muze-byt-opakovane-pouzivan-ve-stavebnictv

https://magazin.aktualne.cz/novy-ekologicky-cement-pomuze-snizit-emise-co2/r~i:article:616042/

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3367560-vedci-zkousi-recyklovat-beton-v-cesku-dochazi-a-nove-kamenolomy-nevznikaji

+ There are no comments

Add yours