Zahájili jsme testování našich zaměstnanců


Pro testování jsme vytvořili čtyři stabilní odběrová místa a dalších pět mobilních. Antigenní testování formou výtěru z nosohltanu je prováděno zdravotnickým personálem, ve výjimečných případech pak akceptujeme i samotestování pod dohledem odpovědné osoby. V prvním týdnu jsme díky testům zachytili 31 pozitivních zaměstnanců, kteří byli ihned posláni mimo pracoviště. 

Stabilní testovací místa pro zaměstnance Pražských služeb byla zřízena ve velmi krátkém čase, a to v hlavním areálu společnosti ve Vysočanech, v Závodu na energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice a v provozovnách Drnovská a Proboštská. Na ostatních pobočkách společnosti se provádí mobilní testování. Testování v Pražských službách se podařilo realizovat bez jakéhokoliv omezení provozu a byly dodrženy veškeré svozové plány a údržby komunikací v metropoli. K tomu přispěla i variabilita testování. Někteří zaměstnanci pracující v nepravidelném režimu nebo na nočních směnách mohou v ojedinělých případech absolvovat takzvaný samostest, ale pouze za přítomnosti nadřízeného. V případě pozitivního antigenního testu musí pracovník neprodleně podstoupit PCR test. Poté odchází domů, kde čeká na výsledky a dále postupuje dle instrukcí hygienické stanice.

Zákaz vstupu na pracoviště bez testu

K testování se přistupuje před vstupem na pracoviště, a to pravidelně s odstupem minimálně tří a maximálně sedmi dní. Postupně dojde k otestování všech zaměstnanců Pražských služeb, kterých je aktuálně asi 1700. Dočasnou výjimku mají zaměstnanci, kteří pobírají řádnou dovolenou, jsou v pracovní neschopnosti nebo na home office. Ovšem před návratem musí test bezpodmínečně podstoupit i tito kolegové, a to i v případě krátkodobé přítomnosti na pracovišti. Testování zaměstnanců je důkladně monitorováno, abychom měli adekvátní přehled o současné situaci uvnitř společnosti a zabránili možnému šíření nemoci. 

+ There are no comments

Add yours