ZEVO prošlo úspěšně druhou fází modernizace a v těchto dnech plní zásadní roli pro město


Druhá ze čtyř spalovacích linek Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v Malešicích obnovila po modernizaci úspěšně provoz. Připojila se tak k té první renovované a již rok provozované. Zbývající linky podstoupí renovaci do roku 2022 v rámci projektu GOLEM (Generální Obnova Linek a Ekologizace Malešice). V současné době ovlivněné pandemií koronaviru má ZEVO Malešice zásadní význam pro chod metropole a zajištění svozu odpadu s jeho následným energetickým využitím.

V ZEVO Malešice končí drtivá většina směsných komunálních odpadů vyprodukovaných na území Prahy a my tak máme jistotu, že v této komplikované době dochází k jeho hygienizaci, a to díky spalování a energetickému využití.

„Od počátku našeho působení pracujeme na tom, aby vzduch, který Pražané dýchají, byl čistější. V tom nám pomáhá i rekonstrukce kotlů ve Spalovně v Malešicích. Nové spalovací linky jsou teď mnohem spolehlivější a mají výrazně ekologičtější parametry, jak prokázal roční zkušební provoz první linky – „Mikuláše“ – a několikatýdenní provoz druhého kotle „Jonáše“. Mám navíc radost, že celá zakázka byla dokončena v řádném termínu,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Revitalizace druhé spalovací linky začala loni na jaře a po 10 měsících se linka vrátila do ostrého provozu. Postupná rekonstrukce všech čtyř spalovacích linek přitom probíhá za provozu ostatních linek.

Je to komplikovaná a koordinačně náročná práce, ale už nyní máme pozitivní výsledky. ZEVO Malešice s doposud dvěma obnovenými linkami produkuje o 30 procent méně oxidů dusíku a o 40 procent méně oxidu uhelnatého v porovnání s emisemi vytvářenými před rekonstrukcí. Pražské ZEVO je klíčové zařízení pro metropoli a její odpadové hospodářství, takže klademe vysoké nároky jak na kvalitu provedení rekonstrukce, tak i na provozní a ekologické hodnoty obnovených linek. Spalování odpadů, spojené s energetickým využitím, se jeví jako nejlepší způsob nakládání s odpadem během pandemie, jakou tu dnes máme. Dostatečně vysoké teploty v kotlích ZEVO totiž zásadně přispívají v boji proti virům.

+ There are no comments

Add yours