Jak karanténa ovlivní svoz komunálního odpadu v Praze?


V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila karanténu a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, si vás dovolujeme informovat o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy. 

Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapak, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

Provoz sběrných dvorů –  Sběrné dvory Pražských služeb opětovně otevírají od pondělí 30. 3. 2020 v tomto omezeném režimu:

  • Po – Pá: 8:30 – 16:00 hod.
  • Sobota: 8:30 – 14:00 hod.
  • Neděle: ZAVŘENO
  • Státní svátky (10.4.,13.4., 1.5., 8.5.): ZAVŘENO

Na plochu sběrného dvora budou občané vpouštění pouze jednotlivě a výhradně s ochrannou úst a nosu (rouška, šátek, respirátor apod.). Provozní doba a režim na ostatních dvanácti sběrných dvorech se může lišit. Doporučujeme sledovat Portál životního prostředí hl.m.P., weby provozovatelů ostatních SD a případně si telefonicky ověřit jejich provoz.

Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušeno do odvolání.

Stabilní sběr a svoz Nebezpečného odpadu – služba přerušena do odvolání.

Mobilní sběr Nebezpečného odpaduslužba dočasně přerušena do odvolání.

Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Dočasně pozastavujeme i tzv. „dispečinkový“ odvoz velkoobjemového odpadu a suti tj. této služby: https://bit.ly/2Wr1eci

Provoz kontaktních center svozových společností:

V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností, a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email).

Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR. Případně sledujte Portál životního prostředí hlavního města Prahy.

+ There are no comments

Add yours