V metropoli se více třídí, omezit produkci odpadu se ale nedaří


Pražské svozové společnosti v loňském roce svezly více než 266 tisíc tun směsného komunálního odpadu. Pražané do kontejnerů na tříděný odpad vyhodili přes 60 tisíc tun skla, plastových obalů, papíru a dalších recyklovatelných komodit. Od letošního ledna mohou navíc separovat i bioodpad.

Množství svezeného směsného komunálního odpadu roste od roku 2015, kdy Pražané do černých popelnic vyhodili 256 tisíc tun odpadu. Naprostá většina odpadu vyhozeného do nádob a kontejnerů putuje do Zařízení na energetické využití odpadu v Malešicích. Za rok 2019 zde z 277 943,36 tun vyrobili 826 TJ tepla a 26 000 MWh elektřiny pro pražské domácnosti. Zařízení přitom prochází rozsáhlou modernizací a postupnou výměnou všech čtyř kotlů.

Třídění jako samozřejmost

Pražané do barevných kontejnerů vyseparovali 24 702 tun papíru, 15 676 tun plastových obalů 18 428 tun skla. Od roku 2005 tato čísla setrvale rostou, a proto na jaře plánujeme spustit informační kampaň zaměřenou na předcházení vzniku odpadu. Na toto téma se pak budeme soustředit během celého roku.

S novým rokem se možnosti separace v hlavním městě rozšiřují o plošný svoz bioodpadu. Ten tvoří zhruba čtyřicet procent obsahu popelnic na komunální odpad. „Zpracování bioodpadu v kompostárně a jeho další využití naplňuje jeden z hlavních pilířů cirkulární ekonomiky. Další novinkou v městském odpadovém hospodářství je pilotní projekt svozu gastroodpadu,“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček. S testováním jsme začali na území městských Praha 5, 6 a 7. 

Partnerem pilotního projektu na svoz gastroodpadu jsou Pražské služby. Test probíhá na území městských částí Praha 5, 6 a 7. Pro účely tohoto zkušebního provozu byly na sběr gastroodpadů zvoleny speciální hnědé nádoby s oranžovým víkem opatřeným gumovým lemem a západkou. Prozatím se uskutečnilo sedm svozů a podařilo se sesbírat více než čtyři tuny kuchyňského odpadu, což považujeme za velmi solidní výsledek.

Naftu vytlačují CNG a elektřina

V Pražských službách se můžeme pochlubit největší flotilou vozů na CNG. Aktuálně jich máme 141 a jejich počet průběžně rozšiřujeme spolu s postupnou obměnou vozového parku. Vedle toho jsme na vybraných místech metropole nasadili bateriemi poháněnou komunální techniku. Nejpočetněji jsou mezi bezemisními stroji zastoupeny vysavače Glutton využívané k úklidu chodníků, následují tři elektrické zametací stroje. Od loňského podzimu zároveň naši pracovníci ke kontrole čistoty v centru využívají elektrická kola a elektromobil. Motivací k tomuto nákupu bylo snížení hluku a lokálních emisí.

 

+ There are no comments

Add yours