Spalovna v pražských Malešicích je zase ekologičtější. Zařízení na energetické využití odpadu prošlo první fází modernizace


První ze čtyř spalovacích linek Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v Malešicích obnovila po modernizaci úspěšně provoz. Další tři linky projdou renovací do roku 2022 v rámci projektu GOLEM.

Rekonstrukce první spalovací linky proběhla bez komplikací, a dokonce skončila o něco dříve, než bylo plánováno. Nová linka je teď mnohem spolehlivější a má ekologičtější parametry. Revitalizace začala loni na jaře a takřka přesně po roce se nyní vrátila do ostrého provozu. Jak vlastně spalovna funguje? Spalováním odpadu vzniká pára, která pohání turbogenerátor na výrobu elektřiny a tepla. 

Postupná rekonstrukce všech čtyř spalovacích linek přitom probíhá za provozu ostatních linek. Jde o poměrně složitý proces a koordinačně náročnou práci. Jde ale o klíčové zařízení pro Prahu a její odpadové hospodářství, takže vysoké nároky na rychlost a kvalitu provedení rekonstrukce jsou zcela na místě. 

Odpadové hospodářství vyspělých zemí je založeno na principech minimalizace vzniku odpadu, jeho materiálovém a energetickém využití a až v poslední řadě na skládkování nevyužitelného zbytku. Pražské služby provozují na území Prahy svá recyklační zařízení a takzvanou termickou koncovku v Malešicích. „Termické využití materiálově již jinak nevyužitelného zbytkového odpadu je v souladu s evropskou hierarchií nakládání s odpady a je tak nedílnou součástí moderního odpadového hospodářství, které naše společnost prosazuje a na území Prahy realizuje“, říká generální ředitel a předseda představenstva společnosti Pražské služby, pod kterou ZEVO Malešice spadá, Patrik Roman.

Před zahájením obnovy bylo zařízení ZEVO Malešice, jehož původní koncepce sahá až do druhé poloviny 80. let, více než 20 let v provozu. Některé komponenty byly provozem opotřebované, a navíc i technologicky zastaralé. Nároky a s tím spojené náklady na údržbu a provoz byly spouštěčem rozhodnutí společnosti Pražské služby pro rekonstrukci.

Projekt GOLEM byl velmi kvalitně připraven, jeho příprava nám zabrala více než dva roky a probíhala paralelně k běžným provozním záležitostem, kterých bylo vzhledem ke stáří a tomu odpovídajícímu stavu zařízení opravdu hodně. 

Rekonstrukční práce pokračují v souladu s harmonogramem, přestože se termínový tlak na zprovoznění dalších obnovených linek o měsíc zpřísnil. Projektový tým ovšem očekává podobně hladký průběh prací i na zbývajících třech linkách.

Tento velký projekt obnovy technologie bude trvat celken čtyři roky s realizací postupně po jednom kotli za rok. Práce na nové technologii beží souběžně s provozem stávajících zařízení a znamená to velkou výzvu týkajících se koordinace. Máme úspěšně za sebou první fázi, která ukázala mimořádné kvality a nasazení projekčního týmu složeného z kolegů a externích poradců. Druhá fáze právě začala a náš cíl je jasný, být opět úspěšní.

+ There are no comments

Add yours