Vítejte v cirkulární dílně, část 2. – nábytek dostává druhou šanci


V prvním dílu reportáže jsme představili, jak funguje cirkulární dílna, v druhém dílu reportáže se podíváme více dopodrobna na nový projekt Re-Use, který díky spolupráci Cirkulární dílny a Pražských služeb daruje nový život nábytku, který Pražané již nechtějí.

Ráno na sběrném dvoře. Kolující nákladní auta v barvách Pražských služeb a hromady ještě použitelných věcí, které pro jednoho znamenají odpad, ale pro jiného by mohly být zdrojem. To druhé platí pro principy cirkulární ekonomiky, která na sběrný dvůr nahlíží jako na překladiště surovin, ne místo pro odpad. Některé z nich – třeba odpadní oleje nebo pneumatiky, mají hodnotu už dnes, jiné zatím ne.

Podobné smýšlení má i tým Cirkulární Dílny z pražského Kampusu Hybernská, který pravidelně navštěvuje pražské sběrné dvory v rámci projektu Re-Use, který realizuje společně s Institutem Cirkulární Ekonomiky a námi, Pražskými Službami. Díky tomuto projektu nábytek, který byl pro předchozí majitelé pouze odpadem, dostane druhý život v dílnách.

Krása je v jednoduchosti. A taky ve sdílení věcí zdarma.

Co se ale děje s nábytkem na sběrném dvoře, než si pro něj přijedou kluci z cirkulární dílny? „Obsluha sběrného dvora nejprve posoudí, zda je nábytek vhodný k renovaci či nikoliv. Každého se pak ptáme, jestli souhlasí s tím, že jeho vysloužilý nábytek dostane šanci být opraven a znovu použit. V krátkosti i vysvětlíme základní principy projektu. Následně je starý nábytek či jiný odpad umístěn do speciálně vyčleněného kontejneru, který slouží pouze pro tento projekt. Záleží pak na lidech z Cirkulární dílny, kteří odpad vyberou a opraví,“ říká pan Sedláček, vedoucí sběrných dvorů, a dodává: “V rámci projektu máme dva speciální kontejnery. Jeden v areálu Pod Šancemi a druhý na sběrném dvoře Zakrytá. Tím dávám malou nápovědu lidem, kam odpad odvést, pokud si myslí, že by jejich staré křeslo mohlo i nadále sloužit. Lidé z cirkulární dílny k nám pravidelně jezdí. K renovaci se ale využívá spíše menší část dovezeného nábytku“.

Tým cirkulární dílny tyto kontejnery v pravidelném intervalu navštěvuje, vybírá kusy s potenciálem opravitelnosti a vozí je do dílny v Kampusu Hybernská. Zde se tento nábytek nabízí veřejnosti zdarma. Jedinou podmínkou je krátké využití dílny k jeho restauraci nebo když to není nutné, tak, alespoň k jeho vyčištění.

Pro Pražské služby je myšlenka druhého využití klíčová. „Možnost podílet se na projektu nás zaujala, jelikož se jako firma snažíme chovat zodpovědně k životnímu prostředí. Zároveň věříme, že je to jeden ze způsobů, jak rozumně korigovat množství vzniklých odpadů a jak jim předcházet. Čas od času se na našich sběrných dvorech objeví odpad, který vlastně ještě není odpadem v tom pravém slova smyslu. Proč mu tedy nedát druhou šanci?,“ říká náš kolega a tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Projekt Re-Use prošlapává cestu podobným projektům po celé Praze

Cirkulární dílna, Knihovna Věcí a kancelář Institutu Cirkulární Ekonomiky v Kampusu Hybernská tvoří unikátní místo v celé republice – cirkulární hub, místo, kde cirkulují nejenom zdroje, ale i nápady. Projekt Re-Use je stále v pilotní fázi, ale už dnes významně přispívá k získání reálných zkušeností z praxe. Město Praha v návaznosti na projekt Cirkulárního městského skenu zvažuje otevření nebo podporu vzniku podobných center v jednotlivých městských částech.

Představy o tom, jak centra budou fungovat v budoucnosti, se liší a neocenitelný je tak právě provoz „na zkoušku“ v Cirkulární Dílně. Na základě těchto údajů může INCIEN zpracovat studii proveditelnosti i v ostatních městských částech. Město tak může stavět na reálných výsledcích. Klíčem je vybudovat centra, která pomohou snižovat množství produkovaného odpadu, vytvoří nová pracovní místa a zároveň budou ekonomicky udržitelná.

Hierarchie odpadového hospodářství mluví jednoznačně: nad všemi způsoby nakládání s odpadem stojí předcházení jeho vzniku. Projekt Re-Use nejenom zachraňuje nábytek, ale umožňuje udržovat a zvyšovat jeho hodnotu v čase.

Dodat (nejenom) nábytek na sběrný dvůr můžete i vy

Starý nábytek ani další objemný odpad nenechávejte před popelnicemi na směsný odpad – tím nejen ztěžujete práci popelářů, ale také riskujete pokutu až 50 tisíc korun. Město totiž vnímá podobné chování jako založení černé skládky. Jak už naznačoval pan Sedláček, je mnohem lepší odvézt starý nábytek na sběrný dvůr, odkud může putovat přímo do Cirkulární Dílny – pokud má dobrý potenciál k záchraně. S sebou vezměte i všechen problematický odpad z domácností: barvy, laky a ředidla, u kterých je nutné správně identifikovat, o co přesně se jedná. V případě, že jste vyklízeli sklep po dědečkovi a obsahem si nejste jistí, tak poradí obsluha a zařadí jej tam, kam odpad patří. Pokud odpad dovezete na sběrný dvůr, máte to zdarma, platí se v případě, pokud si objednáte svoz.

+ There are no comments

Add yours