Pražané sice poctivě třídí, ale zároveň produkují více odpadu


V loňském roce skončilo v barevných kontejnerech na tříděný odpad bezmála 57 tisíc tun odpadu. Nejvíce se třídil papír a sklo. Narostlo i množství komunálního odpadu. Toho pražské svozové společnosti svezly přes 264 tisíc tun.

Pražané vytřídili 17 396 tun skla a 23 601 tun papíru. Třídění odpadů má jednoznačně pozitivní ekologický efekt. Obsah kontejnerů na papír putuje do našich třídicích linek, kde je ručně dotříděn. Obě třídicí linky každoročně zpracují zhruba 40 tisíc tun papíru.

Dále se v hlavním městě vytřídilo 14 689 tun plastů, 1 000 tun nápojových kartonů a bezmála 262 tun kovových obalů. Ty je možné recyklovat od srpna roku 2016. Celkem skončilo v nádobách na tříděný odpad téměř 57 tisíc tun odpadu, což představuje nejlepší výsledek od roku 2005. Třídění považuje za normální 70 procent občanů. Číslo také ukazuje, že stále existuje hodně lidí, kteří netřídí a věří mnohokrát vyvrácenému mýtu o svážení tříděného odpadu na jednu hromadu. To je samozřejmě logický i ekonomický nesmysl.

Objemný odpad by zaplnil Mariánské náměstí

Dalším nešvarem je odhazování objemného odpadu mimo určené nádoby. Naši pracovníci každoročně odklidí 7 až 10 tisíc tun odpadu vyhozeného mimo popelnice či kontejnery. To je množství, které by zaplnilo Mariánské náměstí do výšky 30 metrů. Nejčastěji se jedná o starý nábytek, koberce či zbytky stavebních úprav v bytech.

Každý den do pražských ulic vysíláme 105 vozidel. Disponujeme 145 vozy s ekologicky šetrným pohonem na CNG a letos jich budeme kupovat dalších 10. Průměrná délka svozové trasy je zhruba 75 kilometrů. V Praze se nachází bezmála 20 tisíc nádob na tříděný odpad a 120 tisíc popelnic a kontejnerů na směsný odpad. Naši zaměstnanci obsluhují více než 78 tisíc nádob na směsný odpad a téměř 12, 5 tisíce nádob na separovaný odpad.

Většina pražského komunálního odpadu končí v Zařízení na energetické využití odpadu. Loni jsme tam zpracovali a energeticky využili 272 210,5 tuny odpadu. Snížení oproti předchozímu roku je způsobeno probíhající technologickou obměnou spalovacích linek. I přes pokles oproti loňskému roku se jedná o dobrý výsledek dosažený optimaliza

+ There are no comments

Add yours