Planeta, nebo plasty? – 1. díl


Planeta, nebo plasty? To je otázka, kterou bychom si měli dnes, více než kdy jindy, všichni položit. Zároveň se tak jmenuje kampaň a současně aktuální červnové vydání magazínu National Geographic – světového lídra v přírodních, technických a kulturních tématech. Z tohoto titulu má National Geographic skvělou pozici k tomu, aby upozornil na problém plastového odpadu, jenž nekompromisně zahlcuje naši planetu, a především naše oceány. V prvním díle našeho miniseriálu vám tuto iniciativu představíme a ukážeme vám kampaňové fotografie, díky nimž na otázku „Planeta, nebo plasty?“ najdete jistě správnou odpověď. 

Nejprve si pojďme popsat, jakému problému vlastně čelíme. V oceánech každoročně skončí 8 milionů tun plastů, přičemž 89 % tvoří plasty na jedno použití. Některé odhady naznačují, že tento plast by ve vodním prostředí mohl zůstat až po dobu 450 let, možná i déle. Plastový odpad je přitom obrovskou hrozbou pro zhruba 267 živočišných druhů – jeho dopady zahrnují především úmrtí v důsledku požití, udušení, infekce, hladovění či utopení. 

Společnost National Geographic již 130 let dokumentuje příběhy naší úžasné planety a čtenáře i diváky po celém světě informuje o jejích krásách, ale i hrozbách, kterým musí čelit. „Naši průzkumníci, fotografové a vědci se každý den při své práci setkávají s ničivými dopady plastů na jedno použití. Prostřednictvím kampaně Planeta, nebo plasty? se chceme podělit o příběhy této rostoucí krize, popsat ji prostřednictvím nejnovějších vědeckých výzkumů a rovněž vzdělávat veřejnost o tom, jak odstranit plasty na jedno použití z každodenního života“, vysvětluje Garry E. Knell, generální ředitel National Geographic Partners.

Říká se, že fotka řekne více než tisíc slov. Magazín National Geographic si je tohoto faktu plně vědom, a proto velkou část kampaně tvoří fotografie, které nelze popsat jinak než jako smutné. No, podívejte se sami.

+ There are no comments

Add yours