5 stavebních materiálů, které pochází pouze z odpadních produktů


Každým rokem na Zemi vytvoříme přes 1,3 miliardy tun odpadu. Toto číslo by se mělo do roku 2025 zdvojnásobit, a tak je skvělé, že již dnes existuje mnoho způsobů, jak lze obsah ze skládek efektivně využívat. V tomto článku se zaměříme na stavebnictví a představíme vám několik možností, jak se z odpadu mohou vytvářet levné, trvanlivé a hlavně ekologické stavební materiály. 

1. Novinové dřevo

Tento nápad pochází z Norska, kde se každoročně recykluje více než 1 milion tun papíru. Kombinací papíru a lepidla bez rozpouštědel vzniká produkt podobný špalku, který se následně nařeže na prkna. Dřevo lze dále impregnovat, takže je voděodolné a zpomaluje hoření. 

2. Plasfalt

Plasfalt se skládá z plastových zrn vyrobených z plastového odpadu, která nahrazují písek a štěrk u klasického asfaltu. Při testování bylo zjištěno, že plasfaltové silnice jsou méně náchylné na opotřebení, protože emulze se plastem spojuje lépe než právě pískem či štěrkem. 

3. Lahvové cihly

Tato metoda se trochu liší, protože spoléhá na výrobu speciálního spotřebního zboží, které později může být použito jako stavební materiál. Nápad je spojený s pivní společností Heineken, konkrétně s jejím majitelem Alfredem Henry Heinekenem. Impulzem byla jeho cesta do Karibiku, kde ho zděsil nedostatek přístřeší pro obyvatele a obrovský počet poházených lahví Heineken. Společnost tak přišla s novým hranatým designem, díky němuž lze láhve skládat na sebe a tvořit zdi. 

4. Korkové bloky

Tyto stěnové nebo podlahové panely se vyrábějí kombinací recyklovaného granulovaného korku a celých korkových víček. Jedná se o velice užitečný nápad, vezmeme-li v potaz spotřebu vína, které je na celém světě zhruba 32 miliard láhví ročně. 

5. Plastové panely

Výrobním materiálem jsou v tomto případě plastové tašky, které se běžně obtížně recyklují. Tašky či obaly se umístí do tepelné formy, kde se zformují do bloků. Plastové panely jsou příliš lehké, aby je bylo možné použít jako nosné zdi, ale lze je použít k rozdělení místností nebo venkovních prostor. 

+ There are no comments

Add yours