Pražané vytřídili rekordní množství bioodpadu


Objem svezeného bioodpadu v metropoli stoupá. Pražské služby loni svezly 7 660 tun bioodpadu od téměř 12 tisíc domácností, firem a živnostníků. Od roku 2012 se v Praze zkompostovalo téměř 32 tisíc tun bioodpadu. Přesto není potenciál speciálních hnědých nádob využit Pražany na maximum. Podle naší analýzy tvoří téměř pětinu směsného komunálního odpadu biologicky rozložitelný odpad, který mohl skončit v jedné z pražských kompostáren.

V těch je bioodpad zpracován a výsledný kompost může být využit k obnově půdního fondu nebo rekultivaci zeleně. Substrát z kompostu pomáhá k obnově půdy zatěžované intenzivním zemědělstvím. Proto jsme rádi, že si služba rok od roku získává více příznivců. Zatímco v roce 2015 bylo celkem svezeno 6 410 tun bioodpadu, loni už to bylo 7 660 tun.

Kontaminace bioodpadu znemožňuje zkompostování

Kvalita vytříděného bioodpadu a čistota sběru je klíčová pro výrobu kvalitního kompostu. Obsah hnědých popelnic je pravidelně monitorován, a pokud obsahuje příměsi, nelze jej zkompostovat. Za biologicky rozložitelný odpad vhodný pro kompostejnery se považuje jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu či anaerobnímu rozkladu. Nejčastěji se jedná o listí a posekanou trávu ze zahrad, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky pečiva nebo například zvadlé rostliny. V domácnostech tento druh odpadu vzniká nejčastěji v kuchyních, nicméně bioodpad nelze zaměňovat za gastro odpad. Do našich nádob nepatří živočišné tuky a oleje, maso, masové omáčky, vývary, exkrementy masožravých zvířat, obalové materiály nebo uhynulá zvířata.

Magistrát třídění bioodpadu podporuje

Třídění bioodpadu aktivně podporuje i pražský magistrát. Ten ve spolupráci s Pražskými službami spustil ve vybrané městské části pilotní projekt na svoz bioodpadu. Svoz bioodpadu z domácností je už třetí velký magistrátní pilotní projekt, na kterém se podílí Pražské služby. Jsme rádi, že můžeme přispět našimi zkušenostmi tentokrát ze svozu biologicky rozložitelného odpadu a zároveň i technickou podporou. V minulosti jsme se aktivně podíleli na pilotním projektu svozu kovových obalů nebo svozu tříděného odpadu z činžovních domů v Praze 7. 

Jak službu využívat?

Pražské služby umožňují celoroční nebo sezonní pronájem nádoby na bioodpad. Celoroční pronájem nádoby na bioodpad aktivně využívají domácnosti a provozovny, které mají zájem třídit biologicky rozložitelný odpad bez ohledu na roční období. Alternativou k celoročnímu svozu biologicky rozložitelného odpadu je sezónní pronájem v délce osmi měsíců, který využívají zejména majitelé rodinných domů a zahrad. V obou případech Pražské služby sváží nádoby jednou za čtrnáct dní. 

+ There are no comments

Add yours